Lezbična sekcija LL: Kronologija 1987-2012 s predzgodovino

Posted · Add Comment

Lezbična sekcija LL: Kronologija 1987-2012 s predzgodovino
Nataša Velikonja in Tatjana Greif
Škuc-Vizibilija XXX, Ljubljana 2012

»Namen dela je trasirati spomin za prihodnost:lezbične politike in lezbijke so v tem prostoru, kljub vsem poskusom njihovega zastiranja in izključevanja, vendarle bile prisotne v preteklosti in prisotne smo dandanes. Lezbična sekcija LL je zgolj ena od mnogih aktivnih platform lezbičnega delovanja. Lezbijke smo vpete v javno sfero, v izgradnjo lezbičnega prostora in s tem tudi konstrukcijo širšega družbenega in političnega dogajanja. Nismo šibak, zastrt, neviden, zaseben, obremenjen, senčni del družbe, marveč smo aktivne in neodvisne ustvarjalke političnega, znanstvenega, družabnega, intelektualnega, umetnostnega, javnega dogajanja.Tiste iz prihodnosti bodo zaradi tega imele močno podlago. Kajti četudi je vse več poskusov, da se javna prisotnost lezbijk v zadnjih desetletjih, pravzaprav v celotnem 20.stoletju, razkrije, zabeleži in popiše, pa ni nikakršnega zagotovila, da se bo ohranjala tako aktivno in vitalno tudi v prihodnosti. Ta naloga je zaveza za prihodnje generacije.«
– Nataša Velikonja, Tatjana Greif